Hvad nogle har sagt:

"Det fungerede rigtig godt. Både hyggemusikken under spisningen og

klaverledsagelse til sangene."