Hvad nogle har sagt:

Det fungerede rigtig godt. Både hyggemusikken under spisningen og

klaverledsagelse til sangene.